Deelname aan C.S.I. Pollen onderzoek


Bijenhouders helpen bij het Europees onderzoek naar biodiversiteit in het landschap.
Eenzijdig stuifmeel heeft een negatief effect op de vitaliteit van bijenvolken. Het wordt daarom beschouwd als een van de mogelijke factoren van wintersterfte.
Coloss, een internationaal netwerk van wetenschappers, bijenhouders en studenten, wil op wetenschappelijke wijze vaststellen of een gebrek aan stuifmeelvariatie in de praktijk een reëel probleem is, en zo ja, waar en wanneer. Het onderzoek wordt gecoördineerd door Wageningen UR.